فندق به صورت مستقیم و غیر مستقیم، بخش بزرگی تغذیه ما را تشکیل می دهد. از این رو جدول ارزش غذایی فندق و مهم ترین بخش آن، یعنی کالری قندق می تواند کمک شایانی به تناسب اندام و سلامت ما ارائه دهد.

جدول ارزش غذایی فندق در ۱۰۰ گرم

ماده غذایی مقدار
کالری فندق ۶۲۸
کل چربی ۶۱ گرم
چربی اشباع ۴.۵ گرم
چربی چند غیر اشباع ۸ گرم
چربی تک غیر اشباع ۴۶ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۰ میلی گرم
پتاسیم ۶۸۰ میلی گرم
کل کربوهیدرات ۱۷ گرم
فیبر غذایی ۱۰ گرم
قند ۴.۳ گرم
پروتئین ۱۵ گرم
ویتامین آ ۰٪ ارزش روزانه
کلسیم ۱۱٪ ارزش روزانه
ویتامین دی ۰٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۱۲ ۰٪ ارزش روزانه
ویتامین ث ۱۰٪ ارزش روزانه
آهن ۲۶٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۶ ۳۰٪ ارزش روزانه
منیزیم ۴۰٪ ارزش روزانه