مروزه خرید اینترنتی در بین اکثر خانواده ها به یک فرهنگ مبدل شده است. کمتر کسی پیدا می شود که حداقل در ۴ ماه گذشته خرید اینترنتی نداشته باشد. البته خرید آنلاین دمنوش و چای  هم برای افرادی که اهل نوشیدنی هستند فراهم شده است.

 

ارسال رایگان محصول از خدمات مهمی است که مجموعه ها  اینترنتی می توانند برای کاربران خودشان در نظر بگیرند.

 

سایت بالوانه نیز از جمله سایت هایی به شمار می رود که محصول را به صورت رایگان به کل کشور ارسال می کند.

 

تحویل سریع ۲ تا۳ ساعته درمازندران و تحویل ۲ الی ۴ روزه برایما بقی  شهرستان ها در این سایت انجام می پذیرد